Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie

Azra Ahmetspahić-Peljto — Publikationen

 

Visitenkarte | Vita | Projekte | Publikationen | Lehre | mehr ...

 

Publications

 

Azra Ahmetspahić-Peljto, Casey Blanton: Travel Writing. The Self and the World (prikaz). U: Lingvazin, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, 2021, Tuzla

 

Azra Ahmetspahić-Peljto, Leksikografski prilozi: Anglicizmi u sprskom jeziku, U. Radovi filozofskog fakulteta u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, 2021, Sarajevo

 

Azra Ahmetspahić-Peljto, Sintaksičke odlike govora sela Gladovići. Neobjavljena master disertacija. Filozofski fakultet u Sarajevu, 2016, Sarajevo

 

Azra Ahmetspahić-Peljto, Sintaksički tom bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa. Izazov i imperativ. U: Treći bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički Komitet, 2021, Sarajevo