Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie

Vorträge von Frau Dr. Hanna Burkhardt (seit 2000)

 

Auswertung der peripheren religiösen Lexik anhand einer Informantenbefragung (Polnisch, Slowakisch, Tschechisch)
11. Deutscher Slavistentag, Dresden, 04.10.2012

Stopień nasycenia treściami religijnymi słownictwa peryferyjnego w świetle badań ankietowych
V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Opole 10.07.-13.07.2012  

Periphere religiöse Lexik im Sprachvergleich
Konferenz: Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, Berlin 4.10.-7.10. 2011

Koncepcja metodologiczno-leksykograficzna słownika kolokacji niemiecko-polskich (mit A. Jurasz),
Konferenz: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Lublin 15.09-17.09.2011

Do diabła! O przekleństwach pochodzenia religijnego
Konferenz: Tożsamość na styku kultur (2), Vilnius 13.10-20.10.2010

Sekundarne interiekcje pochodzenia religijnego
XLII Konwersatorium z cyklu „Język a Kultura”, Karpacz 11.06.-13.06.2010

Religiositätsgrad des peripheren Wortschatzes im Lichte von Umfragen (Polnisch)
Workshop: Sprachliche Säkularisierung: Religiöser Wortschatz außerhalb religiöser Sprache (im westslawisch-deutschen Sprachraum), Berlin 23.06.- 25.06.2010

Stereotyp Polaka i Niemca w dowcipach niemieckich i polskich
IV Kongres Polonistyki Zagranicznej: Polonistyka bez granic, Kraków 9.10-11.10. 2008

Rola kolokacji w tworzeniu  tekstów w języku obcym
Konferenz: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego,  Łódź, 17.10.-19.10.2008

Xenismen in der Übersetzung. Kulturelle Fremdheit vs. Vertrautheit (IKEA- Katalog 2007)
Konferenz: Die Europäizität der Slawia oder die Slawizität Europas, Berlin, 31.05.-2.06.2007

Przymiotnikowe intensiva – analiza semantyczno-pragmatyczna
Konferenz (LXIV PTJ): Sprachliche Kategorien und die Wortbildung, Szczecin, 15.09.-16.09.2006

Kulturemy i ich miejsce w teorii przekładu
XL Jubileuszowe Konwersatorium z cyklu „Język a Kultura“, Wrocław 2.6.-4.06.2006

Przymiotnikowe deminutiva i intensiva
Konferenz: Sprachliche Kategorien und die Wortbildung, Berlin, 14.11-17.11.2005

Kulturspezifische Lexik in den deutschen Übersetzungen von „Pan Tadeusz
Konferenz: Zwischen Faszination und Berührungsangst, Berlin, 22.11-24.11.2004

Enfant terrible tłumacza (na materiale niemiecko-polskim”)
Konferenz: Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, Olecko, 31.05.-1.06.2004

Nazwy własne w niemieckich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”
Konferenz: Język a pismo,  Tarnów, 12.09.-13.09.2003

Sind Polack(e), Polackei in der deutschen Sprache Tabuwörter? Konferenz: Interkulturelle Kommunikation, Słubice, 1.10.-3.10.2002

Międzykulturowa komunikacja fachowa – nowy kierunek studiów w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie
Konferenz: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wrocław,  25.-26.09.2002

Czy Polack(e), Polackei w języku niemieckim są objęte zakazem językowym?
Konferenz: Tabu w języku i kulturze, Karpacz,  6.06.-9. 06.2002

Deiktyczne relacje czasowe na przykładzie przymiotnikowego ciągu synonimów
Konferenz: Czas w języku i kulturze, Karpacz,  30.05.-3.06.2001

Międzykulturowa komunikacja fachowa – nowy kierunek studiów w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie
Konferenz:  Gdańsk, Juli 2001

Interkulturelle Fachkommunikation –  Anmerkungen zu einem neuen Studiengang am Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin
Konferenz: Polonistyka w krajach niemieckojęzycznych, Leipzig, 7.06.-9.06.2001 

Gruby i jego konotacje semantyczne w języku polskim
Konferenz: Wielokulturowość w języku, Karpacz, Juni 2000