Humboldt-Universität zu Berlin - Faculty of Language, Literature and Humanities - Department of Slavic and Hungarian Studies

Workshop "Czech Language in Exile in History and Today"

Start          Program           Contact          Location

 

Berlin, 4.-5.12.2015
Rotes Rathaus, Ferdinand-Friedensburg-Saal (Raum 338)

The workshop is public, there is no entrance fee. Conference languages are German and English.

 

Czech in Exile

Workshop Topic

 

The Workshop is dedicated to the language of Czech exile / expatriate communities in history and today. The historical part (first day) is mainly devoted to hussite „exulants“ and their writings. In this connection, a Berlin-based project on the digitization and edition of hand-written sermons from 1757 to 1780 from the archive of the Berlin-Neukoelln Unity of Brethren church will be presented. The writings of this community, which was expelled from their village in the Orlické hory in 18th century and allowed to found a new settlement in Prussia, mirror close language contact with German. Specifically, we find phenomena of borrowing and language attrition similar to those known from modern situations of language islands and linguistic contact. The synchronic part (second day) will deal with present-day forms and functions of the Czech language in exile / expatriate communities in Europe and the USA.

 

We gratefully acknowledge funding by the Strategic Network of Universities CENTRAL and by the city of Berlin.

 

Seminář je věnován bádáním jazyku českých exilantských komunit v dějinách a v současnosti. V historické části budeme probírat především památky husitských exulantů. Mimo jiné představíme začínající společný projekt digitalizace a edice rukopisných náčrtů kázání z roků 1757-1780 z archivu Herrnhutské (Českobratrské) obce v Berlíně-Neuköllnu. V tzv. „české vesnici“ v Berlíně-Neuköllnu dodnes žijí potomci hustiských exulantů, kteří v 18. století uprchli před protireformací z Orlických hor a byli přijati v Prusku. Jejích rukopisy zrcadlí úzký jazykový kontakt s němčinou. Podobné fenomény půjčování a oslabování známe také z moderních situací exilu, jazykových ostrovů a jazykového kontaktu. Těmto se budeme věnovat v druhé části semináře, a to na základě evropských a US-amerických českých komunit.

Poděkování za podporu semináře zasluhují strategická síť středoevropských univerzit CENTRAL a město Berlín.