Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie

Mehr zu PaedDr. Jana Kamanová

Visitenkarte | Vita | Projekte | Publikationen | Lehremehr ...

 

 

Betreute Bachelor-Arbeiten an der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universiät Bratislava:
  • Expresívna syntax v internetovej komunikácii mladých, Bratislava 2012
  • Sociolingvistické sondy do bratislavského mládežníckeho diskurzu, Bratislava 2012
  • Motivácia a funkcia verbálnych narážok v neoficiálnych prejavoch, Bratislava 2013
  • Variabilita skrytého významu výpovedí vo funkcii hodnotenia, Bratislava 2013

 

Organisatorische Tätigkeiten:
  • Studentische wissenschaftliche Konferenz ŠVOK (študentská vedecká odborná konferencia), Bratislava 4/2013
  • Internationale wissenschaftliche Konferenz Jazyk a komunikácia v súvislostiach III, Bratislava 2010