Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Brückner2023

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Institut für Slawistik und Hungarologie | Brückner2023 | Ausstellung: Aleksander Brückner. Auf der Suche nach dem verlorenen Mittelalter

Ausstellung: Aleksander Brückner. Auf der Suche nach dem verlorenen Mittelalter

Ausstellungsplakat_Brueckner.jpgAusstellung im Lichthof der Humboldt-Universität zu Berlin

11.12.2023 - 05.01.2024

Mo - Sa 10:00 - 18:00 Uhr

Polska wersja poniżej

 

Das Institut für Slawistik und Hungarologie der Humboldt-Universität zu Berlin das Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften und die Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung laden am 11. Dezember 2023 zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung ein.

 

Programm:

17:00 Uhr
Feierliche Enthüllung der Ehrentafel
für Prof. Aleksander Brückner

Ort: Foyer im 1. Obergeschoss, Präsidentenflügel, Hauptgebäude der Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

17:15 Uhr
Eröffnung der Ausstellung Aleksander Brückner. Auf der Suche nach dem verlorenen Mittelalter

Ort: Lichthof, Hauptgebäude der Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

 

Grußwort:

Prof. Julia von Blumenthal (Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin)

Dariusz Pawłoś (Botschafter der Republik Polen in Deutschland)

Jakub Deka (Vorstandsvorsitzender der Stiftung für Polnisch-Deutsche Aussöhnung)

Wojciech Labuda (Bevollmächtigter des Ministerpräsidenten für administrative Reformen im Bereich Bevölkerungsbewegung und Gedenkorte)

Prof. Igor Kąkolewski (Direktor des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften)

Prof. Roland Meyer (Direktor des Instituts für Slawistik und Hungarologie der Humboldt-Universität zu Berlin)

 

 

Aleksander Brückner (1856–1939) war einer der bekanntesten Erforscher der polnischen Literatur und Kultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Seine lange akademische Karriere begann mit dem Studium an der Lemberger Universität und setzte sich fort über Leipzig, Berlin und Wien bis hin zu seiner langjährigen Professur (1881-1924) an der Berliner Universität. Hier schuf Brückner auf Polnisch und Deutsch den Großteil seiner wissenschaftlichen Werke zur Slawistik und zur altpolnischen Kulturgeschichte, zur Etymologie, zu anderen slawischen Völkern und Sprachen und zum Litauischen.

 

Die Ausstellung Aleksander Brückner. Auf der Suche nach dem verlorenen Mittelalter beschäftigt sich mit dem vielfältigen Lebenswerk des berühmten Slawisten, Philologen und Kulturhistorikers und präsentiert auf grafisch gestalteten Tafeln einige seiner wichtigsten Werke und Meilensteine seiner Laufbahn. Als Professor der Berliner Universität entdeckte Brückner in den Jahren 1889-1890 in der St. Petersburger Bibliothek die Heiligenkreuzer Predigten (Kazania świętokrzyskie) – den ältesten bekannten Prosatext in polnischer Sprache, dessen Entstehung auf Ende des 13. bis Mitte des 14. Jh. datiert wird. Seine Forschungen standen in einem breit angelegten, vergleichenden Kontext: Neben der polnischen Geschichte, Sprache und Literatur befasste er sich auch mit dem mittelalterlichen Litauen und der Kiewer Rus', wie auch mit anderen slawischen Völkern.

Veranstalter: Institut für Slawistik und Hungarologie der Humboldt-Universität zu Berlin, Polnische Nationalbibliothek, Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Kooperation mit der Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung.

 

Die Ausstellung wird von der Kanzlei des Vorsitzenden des Ministerialrats der Republik Polen im Rahmen des Projekts „Überführung der sterblichen Überreste von Professor Aleksander Brückner nach Polen, Beisetzung auf dem Rakowicki-Friedhof in Krakau und Organisation von Begleitveranstaltungen” finanziert, das von der Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung durchgeführt wird.


QR_Code.png


Instytut Slawistyki i Hungarologii na Humboldt Universität zu Berlin wraz z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
i Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy 11 grudnia 2023 roku.

Program:

17:00
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Aleksandra Brücknera

Miejsce: Foyer na 1. piętrze, Skrzydło Rektorskie, Humboldt-Universität zu Berlin - Budynek Główny, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

17:15
Otwarcie wystawy Aleksander Brückner. Auf der Suche nach dem verlorenen Mittelalter

Miejsce: Lichthof, Humboldt-Universität zu Berlin - Budynek Główny, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

 

Przemówienia:

Prof. Julia von Blumenthal (Pani Rektor Humboldt-Universität zu Berlin)

Dariusz Pawłoś (Ambasador RP w Niemczech)

Jakub Deka (Przewodniczący Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” )

Wojciech Labuda (Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci)

Prof. Igor Kąkolewski (Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie)

Prof. Roland Meyer (Dyrektor Instytutu Slawistyki i Hungarologii na Humboldt Universität zu Berlin)

 

Aleksander Brückner (1856–1939) był jednym z najbardziej znanych badaczy polskiej literatury i kultury epoki średniowiecza i wczesnej nowożytności. Jego długa kariera akademicka rozpoczęła się od studiów na uniwersytecie we Lwowie, rozwijała się w ośrodkach akademickich w Lipsku, Berlinie i Wiedniu. Jej zwieńczeniem stała się długoletnia profesura (1881-1924) na uniwersytecie w Berlinie. Tutaj Brückner pracował nad większością swoich naukowych publikacji w językach polskim i niemieckim z dziedziny slawistyki i kultury staropolskiej.

 

Wystawa Aleksander Brückner. Auf der Suche nach dem verlorenen Mittelalter opowiada o wieloaspektowym dorobku życiowym słynnego slawisty, filologa i historyka kultury oraz prezentuje niektóre z najważniejszych dzieł i kamieni milowych w jego karierze. Jako profesor uniwersytetu berlińskiego w latach 1889 i 1890 odnalazł w Bibliotece Petersburskiej Kazania Świętokrzyskie – najstarszy znany tekst literatury prozatorskiej w języku polskim, którego powstanie datowane jest na okres od końca XIII do połowy XIV wieku. Jego badania miały szeroki kontekst porównawczy: oprócz historii i dziejów literatury polskiej dotyczyły również średniowiecznych Litwy i Rusi Kijowskiej, a także innych narodów słowiańskich.

 

Organizatorzy: Instytut Slawistyki i Hungarologii na Humboldt Universität zu Berlin, Biblioteka Narodowa (Warszawa), Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. 

Działanie finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu pt. Sprowadzenie do Polski szczątków prof. Aleksandra Brücknera, pochówek na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie oraz organizacja wydarzeń towarzyszących, realizowanego przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie.

QR_Code.png