Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Brückner2023

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo

Międzynarodowa konferencja

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo. Rozwój badań nad kulturą staropolską i studiów slawistycznych w Niemczech i innych krajach Europy od XIX do początku XXI wieku

 

16 i 17 października 2023 (w godzinach 9:00 – 20:00)

Festsaal der Humboldt-Universität zu Berlin, Luisenstraße 56, 10117 Berlin

 

Aleksander Brückner (1856–1939) był jednym z najbardziej znanych badaczy polskiej literatury i kultury epoki średniowiecza i wczesnej nowożytności. Jego długa kariera akademicka rozpoczęła się od studiów na uniwersytecie we Lwowie, rozwijała się w ośrodkach akademickich w Lipsku, Berlinie i Wiedniu. Jej zwieńczeniem stała się długoletnia profesura (1881-1924) na uniwersytecie w Berlinie. Tutaj Brückner pracował nad większością swoich naukowych publikacji w językach polskim i niemieckim z dziedziny slawistyki i kultury staropolskiej. Jako profesor uniwersytetu berlińskiego w latach 1889 i 1890 odnalazł w Bibliotece Petersburskiej Kazania świętokrzyskie – najstarszy znany tekst literatury prozatorskiej w języku polskim, którego powstanie datowane jest na okres od końca XIII do połowy XIV wieku. Jego badania miały szeroki kontekst porównawczy: oprócz historii i dziejów literatury polskiej dotyczyły również średniowiecznych Litwy i Rusi Kijowskiej, a także innych narodów słowiańskich.

Międzynarodowa konferencja na Humboldt-Universität zu Berlin pt. „Aleksander Brückner i jego dziedzictwo. Rozwój badań nad kulturą staropolską i studiów slawistycznych w Niemczech i innych krajach Europy od XIX do początku XXI wieku” ma nie tylko przypomnieć osiągnięcia naukowe Brücknera, lecz przedstawić je z perspektywy naukowo-krytycznej, uwzględniając współczesny jego działalności kontekst historyczny. W podobny sposób chcemy zwrócić uwagę na środowisko innych wybitnych historyków Europy Wschodniej i slawistów  działających w XIX i XX wieku w Europie. Celem konferencji jest też krytyczna refleksja naukowa nad obecnym stanem i możliwościami rozwoju studiów slawistycznych, polonistycznych oraz badań nad szeroko pojętą kulturą staropolską w Niemczech i innych krajach Europy. Poprzez to pragniemy stworzyć szansę dla ekspertów z wyżej wymienionych dziedzin  do zaprezentowania ich własnych badań, ukazując nowoczesne perspektywy i ujęcia tematyki poruszanej niegdyś przez Aleksandra Brücknera. Jedną z istotnych kwestii, która zostanie poddana pod dyskusję, jest pytanie o miejsce współczesnych studiów polonoznawczych i slawistycznych w całokształcie międzynarodowych badań z zakresu East European Studies w kontekście obecnie trwającej wojny na Ukrainie.

Języki konferencji: polski i niemiecki – tłumaczenie symultaniczne

 

Główni organizatorzy: Institut für Slawistik und Hungarologie Humboldt Universität zu Berlin, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie przy współpracy Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie

 

Partnerzy: Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien, Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, Gießener Zentrum Östliches Europa Justus-Liebig Universität Gießen

 

Działanie finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu pt. Sprowadzenie do Polski szczątków prof. Aleksandra Brücknera, pochówek na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie oraz organizacja wydarzeń towarzyszących, realizowanego przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie.