Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie

Dr. Natalia Darchuk

zurück

Дарчук Наталія Петрівна

 

Рік народження : 22 червня 1945 р.

Місце народження : м. Київ.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української  мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Закінчила  Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічний факультет відділення структурно-математичної лінгвістики філологічного факультету у 1968 році. У 1975 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Індивідуальне й загальне в лексичній системі авторського стилю».  До 1996 р. працювала старшим науковим співробітником відділу структурно-математичної лінгвістики.

Працює в університеті з 1996 року.

Напрямки досліджень: сучасна українська мова, прикладна та комп’ютерна лінгвістика

Внесок у розвиток університетської науки:

1.мовний портал www.mova.info ;

2. електронний підручник з української мови (разом з Л.Алексієнко, О.Зубань, В.Сорокін) (теорія, вправи, тести, контрольні тести) (розміщено на порталі);

3. параметризована база даних сучасної поетичної мови (інтегральний алфавітно-частотний словник поетичної мови, частотні словники слів та словоформ 15 поетів, словники тропів, кореневі морфемно-словотвірні словники кожного поета) (розміщено на порталі);

4. параметризована база даних публіцистичних текстів за 2004 р. (алфавітно-частотний словник слів і словоформ) (розміщено на порталі);

5. автоматичний морфемний сегментатор українських текстів;

6. електронний словник лінгвістичної термінології з інформаційно-пошуковою системою (тезаурус) (за угодою з Державним комітетом України з питань науки, інновацій та інформатизації) (розміщено на порталі);

7. корпус текстів української мови (обсяг: 24 млн слововживань) (викладено на порталі).

6. Читає курси: нормативний курс морфології української мови: морфеміка, словотвір, парадигматика; спецкурси: «Лінгвостатистика», «Комп’ютерний морфологічний аналіз», «Комп’ютерний синтаксичний аналіз», «Комп’ютерний семантичний аналіз», «Семантичні мережі», «Бази даних і бази знань», «Машинний переклад», «Корпусна лінгвістика», «Політична лінгвістика», «Термін у лінгвістичній інформатиці».

5. Наукові видання. Автор 174 статей, співавтор 11 монографій, автор підручника «Комп’ютерна лінгвістика», посібника «Термін у лінгвістичній інформатиці», монографії «Комп’ютерне анотування українського тексту: проблеми та перспективи», словників, серед яких:

  1. Частотний словник сучасної української художньої прози у двох томах. –  К.Наук.думка. – 1981. (87,6 др.а.)
  2. Обернений частотний словник української художньої прози. – К.,  1998. (79 др.а.)

6. Нагороджена преміями:

 Сороса  - 1992 р.

 Сороса – 1994 р.

 ACLS   -  2001 р.

7. Одержала авторські свідоцтва:

  1. за створення комп’ютерної програми “РУТА” (ПА№ 847 від 9 грудня 1997 р.);
  2.  за створення комп’ютерної програми ПЛАЙ та електронного словника “УЛІС” (ПА № 5032 від 07.12.2001 р.).
  3. за створення електронного тезаурусу з лінгвістичної термінології (№ 34515 від 1.06.2010 р.)

Обрана членом міжнародного комітету з корпусної лінгвістики